Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-34

Datum

2016-01-13

Ime

Kalić uz cestu kof Čižića

Občina

Dobrinj

Katastrska občina in številka parcele

Status zemljišča

Opis lokacije

Okrugli, lijepo obzidani kalić (klesano kamenje!) smješten neposredno uz asfaltiranu cestu nedaleko Čižića, na zaravnjenom šumovitom terenu. Jako je zarastao u šikaru.Do obale je s jedne strane nasut nasipom ceste.Kalić je unatoč neuglednom izgledu bogat životinjskim svijetom! Parametri kakvoće vode: pH = 7,27; DO = 0,0; PSU = 0,26; T = 7,43 C

Velikost - dolžina

4

Velikost - širina

3

Velikost - globina

1

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

lo

Ograjenost

Kalić nije ograđen

Vegetacija - opis

U vodi pojedini siromašni buseni Schoenoplectus, Potamogeton crispus, alisma sp.. Uz rub kalića Juncus acutus. Oko kalića je gusta šikarasta vegetacija - niska šuma: Ulmus minor, Cornus sanguiunea, Rosa canina, Salix purpurea, Hedera helix, Prunus spinosa, Fraxinus ornus. Na dnu kalića su naslage raspadajućeg biljnog materijala.

Vegetacija - zaraščenost

20

Prisotnost živali

Pelophylax, Tubifex, ličinke komaraca,vodeni puževi - najmanje tri vrste, do kojih je jedan Acroloxus sp., izopodni rakovi. Nedaleko kalića, na ceti je zgaženi primjerak Bufo bufo.

Ogroženost

op
za
vpliv_ceste

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Danas nema funkciju, osim vjerojatno za napajanje ptica. Nekad vjerojatno kao izvor vode (za napajenje stoke?). Izgleda da u kaliću nema gambuzija!

Popisovalec/i

Patrik Krstinić i Marko Randić