Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-18

Datum

2015-11-11

Ime

Matena 2

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 1794

Status zemljišča

jd

Opis lokacije

Okno Matena 2 se nahaja 250 m zahodno od zbirnega centra odpadkov v naselju Matena na GK koordinatah GKX: 461348,45 GKY: 92668,32. Okno se nahaja na stiku dveh rečnih kanalov, na južni strani ob makadamski poti. Okno ima ledvičasto obliko z opaznim izvirom podzemne vode. Dolžina okna znaša 4,5 m v smeri zahod vzhod in 3,7 m v smeri sever - jug. Širina okna znaša med 1 in 1,3 m. Globina okna znaša približno 15 cm. Voda v oknu je rahlo tekoča in prisotna celo leto.

Velikost - dolžina

7

Velikost - širina

1.3

Velikost - globina

0.15

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

Ogroženost

vpliv_ceste
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač