Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-21

Datum

2015-11-11

Ime

Matena 5

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 1321

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Matena 5 se nahaja jugozahodno od zbirnega centra odpadkov v naselju Matena na GK koordinatah GKX: 461261,67 GKY: 92424,35. Okno se nahaja v poglobljenem rečnem kanalu, ki je v večji meri prekrito z drevesi. V okolici okna so nasuti gradbeni odpadki. Okno je krožne oblike dimenzije 0,6 m. Voda v kanalu je stoječa in globoka približno 10 cm.

Velikost - dolžina

0.6

Velikost - širina

0.6

Velikost - globina

0.1

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

Prisotnost živali

Ogroženost

za
odpadki
vpliv_gnojenja
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač