Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-30

Datum

2016-01-13

Ime

Lokva na Sulinju (kod križa)

Občina

Dobrinj

Katastrska občina in številka parcele

Status zemljišča

Opis lokacije

Veća lokva okruglog oblika u udubljenju terena, ali ponešto izdignuta iznad okolnog terena na kojem je smješten niz malih povremenih lokvica koje se napune pri velikim oborinama. Materijal kod iskopa ili čišćenja lokve izbačen je uz južni rub lokve, čime je vjerojatno povećana njezina zapremnina. Do lokve vode dva utabana prilaza za životinje. Sudeći prema stupnju ugaženosti čini se da je frekvencija dolaska životinja učestala. Lokva je iskopana u dubokoj naslazi glinastog tla, a pojedine veće vapnenačke stijene nalaze se uz obalu lokve. Na pojedinim stijenama vidljive su naslage oskida željeza (Fe2O3). Lokva se održava i nije obrasla vegetacijom, voda je zamućena. Parametri kakvoće vode: pH = 7,57; DO = 18,9%; PSU = 0,22; T = 7,91 C

Velikost - dolžina

20

Velikost - širina

15

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

lo

Ograjenost

Nije ograđena, ali je većim dijelom opkoljena gustim, gotovo neprohodnim grmljem

Vegetacija - opis

U lokvi je vidljivo malo vegetacije, ali je lokva zamućena od blata (voda je blatnjava i neprozirna, pa se ne može naslutiti što je u dubljim dijelovima lokve). Na jednom mjestu u lokvi je manja sastojina oblića (Schoenoplectus sp.). Uz lokvu su pojedini primjerci Oenanthe, Rumex i Ranunculus sardous. Uokolo lokve su guste sastoine grmlja: Ulmus minor, Asparagus acutifolius, Rosa sp., Rubus sp., Prunus spinosa, Paliurus spina-christi. Osobito je gusta šikara Juniperus oxycedrus kojoj je primješano pokoje stablce Quercus pubescens. Mnogi od grmova su bodljikavi pa se kroz takvu, grmoliku vegetaciju teško probiti. U blizini lokve je veće stablo brijesta (Umus minor). Uz utabane staze koje vode ka lokvi razvija se ruderalna flora i vegetacija: Scherardia arvensis, Sanguisorba minor, sonchus sp., Plantago media, Scolymus hispanicus, Prunella sp. Medicago arabica, Cynodon dactylon, Galium sp, Plantago lanceolata, Cirsium vulgare. U blizini lokve su zarastajući travnjaci sa sljedećom florom: Rosa gallica, Ranunculus ficaria s.l., Centaurea angustifolia, Scilla autumnalis, Euphorbia cyparissias, Carlina corymbosa, Ononis antiquorum, Ranunculus bulbosus, Viola alba. Travnjak djelomično zarasta s Pteridium aquilinum. Pašnjaci koji su jače ispaseni odlikuju se s primjercima Crocus reticulatus (koji u vrijeme popisivanja cvate, Asphodelus i dr. Na odležanoj balegi krava rastu gljive roda Paneolus, a na travnjaku Tubaria cf. hiemalis.

Vegetacija - zaraščenost

Prisotnost živali

U lokvi su ribice gambuzije.

Ogroženost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Lokva se održava, nije ugrožena osim možda zbog gambuzija. Lokva se koristi za napajanje ovaca i krava. Na oblalam lokve je mnogo izmeta životinja što ukauije na učestalu frekvenciju dolaska životinja na pojilo.

Popisovalec/i

Patrik Krstinić i Marko Randić