PRIRODOSLOVNA ISTRAŽIVANJA NA LOKVAMA OTOKA KRKA U OKVIRU PROJEKTA „OČUVANJE I PROMOCIJA VODENIH BIOTOPA - LOKVE I BARJANSKA OKNA ZA BUDUĆNOST – LOKNA“

  • Objavljeno: 1 September 2015
  • Avtor: Javna ustanova ...
Vretence

Vretence, foto Sunčica Strišković

Javna ustanova „Priroda“ u suradnji sa vanjskim suradnicima, započela je u lipnju prirodoslovna istraživanja na tri lokve na području Grada Krka. Istraživanja se provode u okviru projekta europske teritorijalne suradnje - LOKNA, na kojemu je JU „Priroda“ vodeći partner.

U tijeku su istraživanja herpetofaune, vretenaca, šišmiša, ptica i floristička istraživanja krških lokvi te geolociranje lokvi na otoku Krku. U okviru projekta JU „Priroda“ je nabavila multiparametarski uređaj – sondu za mjerenje različitih parametara kakvoće vode, koji će pridonijeti prikupljanju vrijednih podatka o ekološkom stanju lokvi. 

Dvojna lokva Omatine na otoku Krku
Dvojna lokva Omatine na otoku Krku, foto Sunčica Strišković

Ova zanimljiva istraživanja dati će nam uvid u živi svijet, oko i u lokvama, vodenim oazama u inače bezvodnom kršu. Neke od njih zadržavaju vodu i tokom najsušnijeg dijela godine pa su vrlo važne za bioraznolikost ovog, inače bezvodnog krškog područja. Same lokve odlikuju se velikom bioraznolikošću. U njima nalazimo brojne ličinke kukaca poput ličinki vretenaca, vodene kukce, ličinke vodozemaca poput punoglavaca žaba, ali i odrasle vodozemce koje veliki dio svog života provode u vodi – vodenjake. Odrasla vretenca lete oko lokvi, a ptice i šišmiši često svraćaju po vodu ili u lov na kukce koji se sakupljaju oko lokvi. I za vrijeme najvećih vrućina lokve vrve životom. Uz krške lokve, područje na kojem se vrše istraživanja obiluje i drugim zanimljivostima, poput impresivnih starih stabala hrasta medunca (Quercus pubescens). Staro drveće poput ovih hrastova dom je mnogim životinjama poput ptica, malih sisavaca i šišmiša.

Hrast medunac
Hrast medunac, foto Sunčica Strišković

Terenska istraživanja trajati će do konca listopada ove godine, a rezultati istraživanja biti će prezentirani u tiskanoj publikaciji i na web stranici projekta LOKNA, gdje će biti formirana i zajednička prekogranična baza podataka sa vrijednim informacijama o krškim lokvama otoka Krka i barjanskim oknima u Ljubljanskom barju.