Otvorenje izložbe: Lokve otoka Krka i barjanska okna u Ljubljanskom barju

  • Objavljeno: 23 March 2016
  • Avtor: Javna ustanova ...

Poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na otvorenje fotografske izložbe

LOKVE OTOKA KRKA I BARJANSKA OKNA U LJUBLJANSKOM BARJU

koja će se održati

u petak 1. travnja 2016. u 10,30 sati

u Galeriji Decumanus u Krku, Ulica Strossmayerova 2

Izložba ostaje otvorena do 14. travnja 2016.

Izložba je jedna od aktivnosti projekta Očuvanje i promocija vodenih biotopa - lokve i barjanska okna za budućnost - LOKNA, koji se provodi u sklopu Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2007. - 2013.