Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-39

Datum

2016-01-19

Ime

Kalić neposredno uz lokvu Misučajnica

Občina

Vrbnik

Katastrska občina in številka parcele

Status zemljišča

Opis lokacije

Mali obzidani kalić, oko 3 metra udaljen od obale lokve Misučajnica. Uz kalić su stabla Ulmus minor. Površina je pokrivena ledom. Parametri kakvoće vode: pH = 7,41; DO = 0%; PSU = 0,24; T = 4,35 C

Velikost - dolžina

2

Velikost - širina

1

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

lo

Ograjenost

Lokva nije ograđena

Vegetacija - opis

Uokolo kalića su stabla brijesta (Ulmus minor), poneki grm Juniperus oxycedrus, Rosa canina, Paliurus australis U vodi: Rumex sp., vodena mahovina Uz lokvu: Carex flacca, Phleum pratense, Galium, Agrimonia eupatoria, Dactylis glomerata, Centaurea sp., Oko lokvi je gusti pokrov trava.

Vegetacija - zaraščenost

20

Prisotnost živali

U vodi kalića vrvi od crvenkastih sitnih vodnebuha, a izopodni raci zadržavaju se na "skeletima" listova brijesta

Ogroženost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Nepoznata

Popisovalec/i

Patrik Krstinić i Marko Randić