Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-42

Datum

2016-01-19

Ime

Do lokve HR 41

Občina

Katastrska občina in številka parcele

Status zemljišča

Opis lokacije

Izdužena lokva između kolskog puta i suhozida. Parametri kakvoće vode: pH = 7,30; DO = 0,6; PSU = 0,34; T = 4,12 C

Velikost - dolžina

3.5

Velikost - širina

2

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

lo

Ograjenost

Nije ograđena

Vegetacija - opis

Lokva je obrasla grmljem s tri strane: Ulmus minor, Rosa canina, Juniperus oxycedrus, Asparagus acutifolius. Oko lokve: Agrostis sp., Rumex sp., Andropogon, Chrysopogon gryllus, Plantago lanceolata

Vegetacija - zaraščenost

20

Prisotnost živali

Ogroženost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Za napajanje stoke. Lokva nije ugrožena.

Popisovalec/i

Patrik Krstinić i Marko Randić