Opis oken in kali

ID okna/kali

BV-1

Datum

2016-05-23

Ime

Anžutovo retje

Občina

Borovnica

Katastrska občina in številka parcele

KO 2004 Borovnica, številka parcele 813 in 815/1

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Na območju Borovniškega vršaja se nahaja veliko barjansko okno imenovano Anžutovo retje, ki se nahaja na GK koordinatah GKX: 450893,35 GKY: 88860,40. Okno je podolgovate polkrožne oblike dimenzije 16 m * 20 m. Okno je v celoti ograjeno, zato je dostop do njega otežen.

Velikost - dolžina

20

Velikost - širina

16

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno je ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač