Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-1

Datum

2015-10-30

Ime

Retje

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1700 Ig, številka parcele 572

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Barjansko okno Retje se nahaja vzhodno od vasi Iška Loka ob Ižanski cesti na travniku na GK koordinatah GKX:463647,45 GKY: 92033,65. Okno ima podolgovato polkrožno kotanjasto obliko s stalno prisotno podzemno vodo in opaznim izvirom podzemne vode. Voda je tekoča in se izliva v potok Ižica. Dimenzija okna: 20 m v vzdolžni smeri in 10 m v prečni smeri.

Velikost - dolžina

20

Velikost - širina

10

Velikost - globina

0.8

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

Ogroženost

odpadki
vpliv_ceste
vpliv_gnojenja
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač