Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-2

Datum

2015-10-30

Ime

Mareke na Barju 1

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 812

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Mareke na Barju 1 se nahaja severno od vasi Iška loka v strugi potoka Ložca na GK koordinatah GKX: 462793,48 GKY: 92360,96. Okno se nahaja v strugi potoka Ložca, v kateri je opazna polkrožna razširitev v dolžini 5,8 m in širini 3,4 m. Globina vode v oknu je dne 28.5.2015 znaš 0,4 m. Voda v oknu je tekoča in sklepamo, da je prisotna večji del leta.

Velikost - dolžina

5.8

Velikost - širina

3.4

Velikost - globina

0.4

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač