Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-4

Datum

2015-10-30

Ime

Mareke na Barju 3

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 791 in 820/3

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Mareke na Barju 3 (Slika 8) se nahaja severno od vasi Iška Loka na GK koordinatah GKX:462763,76 GKY: 92357,20. Okno se nahaja na zahodni strani potoka Ložca v gozdu z gosto podrastjo. Okno ima kroglasto kotanjasto obliko s prisotnim izvirom podzemne vode. Dimenzija okna znaša v dolžino 6,6 m in širino 4,6 m. Voda je v oknu stoječa in prisotna večji del leta, presahne le v času nizkih voda.

Velikost - dolžina

6.6

Velikost - širina

4.6

Velikost - globina

0.3

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

80

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač