Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-9

Datum

2015-10-30

Ime

Mareke na Barju 8

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 840

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Mareke na Barju 8 se nahaja severno od vasi Iška loka na GK koordinatah GKY: 462557,57 GKY: 92433,22. Okno se nahaja v gozdu z gosto podrastjo na južni strani posušene struge potoka Ložca. Okno ima polkrožno kotanjasto obliko dimenzije 5 m v dolžino in približno 3 m v širino. Voda v oknu je stoječa in prisotna občasno le v času visokih voda.

Velikost - dolžina

5

Velikost - širina

3

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač