Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-11

Datum

2015-10-30

Ime

Mareke na Barju 10

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 841

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Mareke na Barju 10 se nahaja severno od vasi Iška Loka na GK koordinatah GKX: 462525,46 GKY: 92411,01. Okno se nahaja nahaja v gozdu na južni strani posušene struge potoka Ložca, približno 15 metrov vzhodneje od okna Mareke na Barju 9. Okno je sestavljeno iz dveh suhih polkrožnih kotanj, ki se združita ob manjšem kanalu. Zahodno kotanja je dolga 6,2 m in široka 5,4 m, medtem ko je vzhodna kotanja, ki je zasuta z gradbenim materialom dolga 8 m in široka 2,5 m. Voda v oknu je stoječa in prisotna občasno le v času visokih voda.

Velikost - dolžina

6.2

Velikost - širina

5.4

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
odpadki
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač