Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-16

Datum

2015-10-30

Ime

Mareke na Barju 15

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 820/3

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Mareke na Barju 15 se nahaja na travniku v naselju Iška Loka na GK kooridnatah GKX: 462734,60 GKY: 92252,93. Okno predstavlja staro barjansko okno, ki je bilo v preteklosti zasuto z odpadki. Na podlagi analize z računalniškim programom QGIS smo rekonstruirali obliko okna. Okno je bilo v preteklosti polkrožne dimenzije 20 m v dolžino in 12 m v širino.

Velikost - dolžina

20

Velikost - širina

12

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

Vrsta vode

Vir napajanja

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

Prisotnost živali

Ogroženost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač