Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-22

Datum

2015-11-11

Ime

Brest 1

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1437/2

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Brest 1 se nahaja v gozdu severozahodno od vasi Brest na GK koordinatah GKX: 460387,59 GKY: 92226,71. Okno se nahaja na robu med gozdom in travnikom v neposredni bližini okna Brest 2 v starem posušenem rečnem kanalu. Okno Brest 1 ima podolgovato polkrožno obliko dimenzije 5 m * 3 m. Barjansko okno je suho, voda je v njem prisotna le v času visokih voda.

Velikost - dolžina

5

Velikost - širina

3

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač