Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-23

Datum

2015-11-11

Ime

Brest 2

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 928/1 in 1437/2

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Brest 2 se nahaja v gozdu severozahodno od vasi Brest na GK koordinatah GKX: 460410,08 GKY: 92218,11. Okno se nahaja na robu med gozdom in travnikom v neposredni bližini okna Brest 1, ki je od njega oddaljen približno 10 m, v starem posušenem rečnem kanalu. Okno Brest 2 ima podolgovato polkrožno obliko dimenzije 5 m * 2 m. Barjansko okno je suho, voda je v njem prisotna le v času visokih voda.

Velikost - dolžina

5

Velikost - širina

2

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

Ogroženost

za
odpadki

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač