Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-25

Datum

2015-11-11

Ime

Brest 4

Občina

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 856 in 857

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Brest 4 se nahaja v gozdu na zahodnem delu vasi Brest na GK koordinatah GKX: 460591,68 GKY: 91808,34. Okno se nahaja približno 90 m severno od regionalne ceste Brest – Tomišelj. V neposredni bližini se nahaja tudi okno Brest 5. Obe okni se nahajata v pol zasuti rečni strugi, v kateri so opazne podolgovate kotanjaste razširitve. Okno Brest 4 je dolgo 8 m in široko 4 m. V njem v sušnih dneh ni opaziti izvira, zato sklepamo da je voda prisotna le v času visokih voda.

Velikost - dolžina

8

Velikost - širina

4

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač