Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-27

Datum

2015-11-11

Ime

Brest 6

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 856

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Brest 6 se nahaja v gozdu na zahodnem delu vasi Brest na GK koordinatah GKX: 460604,55 GKY: 91757,41. Okno se nahaja približno 50 m severno od regionalne ceste Brest – Tomišelj. V neposredni bližini se nahaja tudi okno Brest 7. Obe okni se nahajata v pol zasuti rečni strugi. Okno Brest 6 ima podolgovato polkrožno obliko dimenzije 6 m * 4 m. V njem ni opaziti izvira, zato sklepamo da je voda prisotna le v času visokih voda.

Velikost - dolžina

6

Velikost - širina

4

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
odpadki
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač