Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-30

Datum

2015-11-11

Ime

Jevšnik 1

Občina

Ljubljana

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1402

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Na območju Jevšnika se nahaja 9 barjanskih oken, ki tvorijo enoten sistem oken na tem območju. Okno Jevšnik 1 predstavlja najbolj severno okno v sistemu barjanskih oken na območju Jevšnika in se nahaja na GK koordinatah GKX: 459820,87 GKY: 92811,90. Okno je se nahaja v strugi umetnem kanalu Jevšnik, ki ga opazimo kot razširitev in poglobitev struge, v katerem je opazen izvir podzemne vode. Dimenzija okna znaša 4 m * 3,5 m.

Velikost - dolžina

4

Velikost - širina

3.5

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

20

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač