Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-36

Datum

2015-11-11

Ime

Jevšnik 6

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1408/3

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Na območju Jevšnika se nahaja 9 barjanskih oken, ki tvorijo enoten sistem oken na tem območju. Okno Jevšnik 6 se nahaja v približno 5 m južno od okna Jevšnik 5 na GK koordinatah GKX: 459813,27 GKY: 92685,23, ki ga opazimo ob robu melioracijskega kanala. V kotanji je opazen izvir podzemne vode. Globina okna znaša več kot en meter dimenzija okna pa znaša 3 m * 2 m.

Velikost - dolžina

3

Velikost - širina

2

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač