Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-37

Datum

2015-11-11

Ime

Jevšnik 7

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1408/3

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Na območju Jevšnika se nahaja 9 barjanskih oken, ki tvorijo enoten sistem oken na tem območju. Okno Jevšnik 7 se na robu manjšega melioracijskega kanala, ki vodi v strugo kanala Jevšnik in je od okna Jevšnik 6 oddaljen približno 15 m proti jugu. Okno se nahaja GK koordinatah GKX: 459808,31 GKY: 92671,67. Okno je polkrožne kotanjaste oblike dimenzije 1,6 m * 1 m. Globina okna znaša približno 0,5 m. V njem opazimo manjši izvir podzemne vode, ki je v primerjavi z ostalimi okni na območju Jevšnika praktično zanemarljiv.

Velikost - dolžina

1.6

Velikost - širina

1

Velikost - globina

0.5

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač