Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-44

Datum

2015-11-11

Ime

Remškarjev roj

Občina

Ljubljana

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 2004

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Remškarjev roj se nahaja severno od vasi Podkraj na GK koodrinatah GKX: 458703,85 GKY: 92915,62. Remškarjev roj se nahaja v manjšem gozdu med dvema melioracijskima kanaloma približno 70 m jugovzhodno od Peršinovih oken. Remškarjev roj je sistem dveh oken, ki stan med sabo povezana z manjšim melioracijskim kanalom v katerega se voda izteka. V obeh oknih je opazen izvir. Dimenzija severnejšega okna je 1,8 m * 1,3 m, dimenzija južnega pa 2,5 m * 1,5 m. Voda je rahlo tekoča, prisotna celo leto ter globoka približno 20 cm.

Velikost - dolžina

2.5

Velikost - širina

1.5

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač