Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-47

Datum

2015-11-11

Ime

Virje 1

Občina

Ljubljana

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 2023

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Virje 1 se nahaja v bližini zajetja Virje ob glavni cesti Tomišelj Podpeč pri Podkraju na GK koodrinatah GKX: 458319,54 GKY: 92637,48. Okno se nahaja ob makadamski poti na robu gozdička in ima kroglasto kotanjasto obliko dimenzije 2 m. Okno je suho in globoko približno 20 cm. V njem je opazen izvir, zato sklepamo da je voda prisotna večji del leta.

Velikost - dolžina

2

Velikost - širina

2

Velikost - globina

0.2

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač