Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-48

Datum

2015-11-11

Ime

Virje 3

Občina

Ljubljana

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 2775/1

Status zemljišča

jd

Opis lokacije

Okno Virje 3 se nahaja v bližini zajetja Virje ob glavni cesti Tomišelj Podpeč pri Podkraju na GK koodrinatah GKX: 458051,65 GKY: 92638,80. Okno se nahaja ob makadamski poti na robu gozdička in ima kroglasto kotanjasto obliko dimenzije 3 m. Okno je suho in globoko približno 40 cm in zasuto z gradbenim materialom. V njem ni opaziti izvira, zato sklepamo da je voda prisotna le v času visokih voda.

Velikost - dolžina

3

Velikost - širina

3

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač