Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-5

Datum

2015-11-13

Ime

Živa lokva 2

Občina

Grad Krk

Katastrska občina in številka parcele

Poljica, 202/14

Status zemljišča

jd

Opis lokacije

Parametri na datum 13.11.2015: - temperatura 10,1°C - salinitet 0,23‰ - otopljeni kisik 29,2% - pH 7,65 Perimetar ograđen suhozidom visine u prosjeku 1,5m. Pojedine stijene u suhozidu velike u promjeru 1m. U korito lokve se spušta kamenim stepenicama kojih prema svjedočenju mještana ima 28. Prije čišćenja lokve vidljivo je 17 stepenica. Unutar ograđenog dijela ulazi se kroz kameni portal koji je izgrađen od dva monolitna kamena pravokutnika udaljena jedan od drugog 0,5m. Na presjeku tla korita vidi se da je izgrađeno od dolomitne breče i gline kroz koju se konstantno procjeđuje voda koja puni lokvu. Zato se ova lokva zove Živa lokva. Dubina lokve je gotovo jednaka njezinoj širini.

Velikost - dolžina

6

Velikost - širina

6

Velikost - globina

4

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Ograđena starim suhozidom u kojeg su ugrađene monolitne stijene cca 1m³

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

Prisotnost živali

- ličinke komaraca - tragovi srna i divljih svinja

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Nekada - voda za piće. Danas - navodnjavanje obližnje njive i pojilište za divljač.

Popisovalec/i

Patrik Krstinić