Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-22

Datum

2015-12-29

Ime

Bočata lokva na Sulinju

Občina

Dobrinj

Katastrska občina in številka parcele

Status zemljišča

Opis lokacije

Bočata lokva u plitkoj tanjurastoj ponikvi nedaleko morske obale na poluotoku Sulinj. Dno ponikve je zaravnjeno, a moguće je da se radi o prirodnoj lokvi čije je dno donekle očišćeno od kamenja (geološko okruženje su škrapovite vapnenačke breče s crvenkastim vezivom). Na muljevitom dnu lokve je sloj crnog anoksičnog mulja koji se nalazi odmah ispod površine. Lokva je možda povezana s morem. Parametri: pH = 8,95; DO = 28,0%; PSU = 26,60; T = 10,45 C

Velikost - dolžina

25

Velikost - širina

25

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

lo

Ograjenost

Lokva je djelomično ograđena suhozidom, tj. na zapadnoj strani proteže se suhozid

Vegetacija - opis

U lokvi je gusta sastojina Juncus maritimus. Manja slobodna vodena površina (vrlo plitka voda) i blato su uz rubni dio lokve, u tom dijelu su sastojine neke vodene biljke, vjeroajtno Ruppia. U vodi su i nitaste zelene alge (Chlorophyta), uz obalu raste Juncus acutus, Carex sp. i Agropyrum sp. Oko lokve u kopnenom dijelu staništa rastu sastojine Juniperus oxycedrus, Asparagus acutifolius, Quercus pubescens, Rubus umifolius, Paliurus australis, Ligustrum vulgare i zarastajući travnjak s grubom travom, Carlina corymbosa, Briza maxima i dr.

Vegetacija - zaraščenost

Prisotnost živali

U mulju žive neke vrste puževa. U sastojini sita vidljivo je mnogo paučina neke vrste pauka.

Ogroženost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Danas se lokva ne koristi, zaslanjena je, vidljivi su tragovi divljači, pa je vjerojatno kroisti divljač.

Popisovalec/i

Patrik Krstinić i Marko Randić