Pot barjanska okna je odprta

  • Objavljeno: 18 April 2016
  • Autor: loknadmin

V sredo 13. aprila 2016 smo se v Podkraju zbrali partnerji projekta LOKNA (Javna ustanova Priroda, Mesto Krk, Geodetski inštitut Slovenije in Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje), predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, izvajalci del na Poti barjanska okna, predstavniki Zavoda RS za varstvo narave, predstavnici Občine Ig in domačini. Po uvodni predstavitvi poti v Podkraju smo se sprehodili do Strahomerskih oken, kjer je urejen razgledni podest z interaktivnimi orodji. Na razglednem podestu so zbrane nagovorili v.d. direktorja KP Janez Kastelic, direktorica vodilnega partnerja projekta LOKNA, Sonja Šišić in vsebinski upravljalec porjekta LOKNA na strani KPLB, Maša Bratina. 

Barjanska okna so izviri na območju Ljubljanskega barja in na njegovem obrobju. Največ jih je na meji med prodnimi nanosi reke Iške in Barjem. Če vas zanima, zakaj prihaja voda na plan prav tam, vam ne preostane drugega, kot da se odpravite na pot.

Nova pot v parku meri malo manj kot 2 kilometra in poteka večinoma po makadamskih in poljskih poteh. Na pot se lahko odpravite iz Lip, Podkraja ali Bresta. Za samo pot boste porabili okoli pol ure hoje. Ob reki Iški se Pot barjanska okna sreča s Potjo ob reki Iški - Okljuk, nedaleč stran pa je tudi Koščeva učna pot. Na območju med Lipami, Pokrajem in Brestom se tako sedaj nahajao kar tri izredno zanimive učne poti.

Opozorilo: V kolikor se boste do začetka učne poti pripeljali z avtomobilom, ga pustite na urejenih parkiriščih (zemljišča ob Poti barjanska okna so namreč zasebna in na njih parkiranje ni dovoljeno, v kolikor nimate dovoljenja lastnika).

Narava se je odela v zeleno in sonce še ni prevroče, tako je sedaj najboljši čas za obisk urejenih poti v parku.

Dobrodošli!

Pot je bila urejena v sklopu projekta Ohranjanje in promocija vodnih biotopov - kali ina barjanska okna za prihodnost (Lokna), ki je sofinanciran iz programa teritorialnega sodelovanja Slovenija Hrvaška 2007 -2013.