Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-32

Datum

2016-01-13

Ime

Lokva na vrhu Sulinja

Občina

Dobrinj

Katastrska občina in številka parcele

Status zemljišča

Opis lokacije

Manja okruglasta lokva u plitkoj ponikvi/vrtači, obrasla na obali sa sastojinama močvarne vegetacije (Juncus i Holoschoenus). Ima jedan koridor kroz koji stoka prilazai vodi lokve. Lokva je vjerojatno iskopana u naslagama dubokog pjeskovito-glinovitog tla, uokolo su gromade vapnanca, jako okršene. lokva se napaja oborinama, ali su primijećeni mali bočni izvorčići na padini s dubokim tlom iznad lokve. Parametri kakvoće vode: pH = 6,63; DO = 11,1%; PSU = 0,49; T = 8,36 C

Velikost - dolžina

10

Velikost - širina

8

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

po

Ograjenost

Lokva nije ograđena

Vegetacija - opis

U obalnom pojasu je bujna vegetacija s Holoschoenus vulgaris. A jedan mali polumjesečasti odsječak uz obalu obrastao je s Juncus acutifolius. Pojas Holoschoenus je širok 2.3 m. U vodi je uz zelene nitaste alge (Chloprophyta) zastupljen i oblić - Schoenoplectus. Uz obalu rastu Rubus ulmifolius, Agrostis sp., Oenanthe sp., Centaurea angustifolia, Agropyrum sp., Cynodon dactylon, Potentilla reptans, mahovine. Oko lokve: Schoenus nigricans, Trifolium sp., Juniperus oxycedrus, Crataegus sp., Acer monspessulanum - među stijenama, u zaklonu od sunca, Taraxacum sp., Parietaria judica, Smilax aspera, Cirsium vulgare, Verbascum blattaria, Rosa gallica, Rosa canina, Viola alba ssp., Uokolo travnjaka su travnjaci u kojima prevladava Chrysopogon gryllus, Agrostis sp., Trifolium sp., Eringium amethystinum, Crocus reticulatus i dr.

Vegetacija - zaraščenost

20

Prisotnost živali

U vodi: vodenbuhe (Daphnia), tulari, Dytiscus, Cyclops, ličinke komaraca U kopnenim staništima oko lokve: Poiretia cornea, Pomatias elegans

Ogroženost

zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Lokva služi na napajanje stoke, prvenstveno ovaca.

Popisovalec/i

Patrik Krstinić i Marko Randić