Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-36

Datum

2016-01-19

Ime

2 m N od lokve br. HR 35

Občina

Katastrska občina in številka parcele

Status zemljišča

Opis lokacije

Mala povremena lokvica ovalnog oblika. Nalazi se oko 2 metra sjeverno od lokve HR 35. Na dnu lokve je kamenje. Parametri kakvoće vode: pH = 7,79; DO = 30,4%; PSU = 0,26; T = 4,54 C

Velikost - dolžina

3

Velikost - širina

2

Velikost - globina

0.30

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

lo

Ograjenost

nije ograđena

Vegetacija - opis

Oskudna ruderalna flora i vegetacija: Mentha pulegium, Rumex sp., Potentilla reptans, Phleum pratense, Inula viscosa

Vegetacija - zaraščenost

20

Prisotnost živali

Uz lokvu se zadržava zelendur (Carduelis chloris)

Ogroženost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Patrik Krstinić i Marko Randić