Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-43

Datum

2016-01-19

Ime

Preko puta ceste uz Misučajnicu

Občina

Vrbnik

Katastrska občina in številka parcele

Status zemljišča

Opis lokacije

Mala povremena lokvica izduženog oblika obrasla grmovima. Parametri kakvoće vode: pH = 7,51; DO = 11,9%; PSU = 0,22; T = 4,51 C

Velikost - dolžina

4.5

Velikost - širina

2

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

lo

Ograjenost

Nije ograđena

Vegetacija - opis

Ulmus monor, Agrostis sp., Pheleum pratense, Bromus erectus, Sanguisorba minor. Dno lokve 100% obrašteno travama.

Vegetacija - zaraščenost

100

Prisotnost živali

Ogroženost

odpadki

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Za napajanje stoke.

Popisovalec/i

Patrik Krstinić i Marko Randić