Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-44

Datum

2016-01-19

Ime

Kod Misučajnice, s druge strane ceste, uz putokaznu ploču

Občina

Vrbnik

Katastrska občina in številka parcele

Status zemljišča

Opis lokacije

Lokvica uz cestu. Povremena. Parametri kakvoće vode: pH = 7,84; DO = 36,4%; PSU = 0,25; T = 4,25 C

Velikost - dolžina

5

Velikost - širina

2

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

lo

Ograjenost

Nije ograđena

Vegetacija - opis

Lokva je obrasla šikarom Ulmus minor, Rosa canina. U lokvi su nazočne zelene nitaste alge i vodene mahovine. Uz lokvu: Phleum pratense

Vegetacija - zaraščenost

20

Prisotnost živali

Ogroženost

odpadki

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Nepoznata

Popisovalec/i

Patrik Krstinić i Marko Randić