Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-46

Datum

2016-01-19

Ime

"Melinjak"

Občina

Katastrska občina in številka parcele

Status zemljišča

Opis lokacije

Okrugla lokva, uz nju prolazi suhozid, jednim dijelom zaštikarena, a dijelom je uz nju travnjak. Lokva je na flišu u plitkom udubljenju, iznad je izvor na flišu. Lokva je zaleđena. Iz položaja "ledenih šara" i zidića u lokvi vidljivo je da razina lokve jako varira. Tako da i promjer varira od 10 m do 4 m. Njihanje razine najmanje oko 1 m. Paramerti kakvoće vode: pH = 7,51; DO = 28,0%; PSU = 0,25; T = 5,05 C. Lokva nije ugrožena.

Velikost - dolžina

10

Velikost - širina

10

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

lo

Ograjenost

Lokva nije ograđena

Vegetacija - opis

U vodi: Potamogeton crispus Uz lokvu i oko lokve: Taraxacum palustre s.l., Rumex sp., Carex sp., Prunella lacijianta, Chrysopogon gryllus, Ononis, Agrostis, Bromus erectus, Arum italicum, Teucrium polium, Cichorium intybus, Sanguisorba minor, Seseli tommasinii, Koeleria splendens, Potentilla australis, Plantago holosteum, Andropogon ischaemum, Seseli tommasinii, Festuca sp., Lotus corniculatus s.l., Šuma i šikara oko lokve: Fraxinus ornus, Pistacia terebunthus, Rhamnus intermedia, Hedera helix, Cornus mas, Ulmus minor, Rosa canina, Rubus ulmifolius, Asparagus acutifolius, Ruscus acutifolius Uz lokvu je suhi submediteranski travnjak. Lišajevi: Cladonia convoluta

Vegetacija - zaraščenost

Prisotnost živali

Ličinke vretenaca, veći vodeni kronjhaš, mnogo vodnebuha. Uz lokvu se kaljužaju divlje svinje. Na lokvu dolijeću razne ptice: dugorepa sjenica, vatroglavi kraljić

Ogroženost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Pojilo za divljač, ptice i stoku.

Popisovalec/i

Patrik Krstinić i Marko Randić