Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-54

Datum

2016-03-09

Ime

(Lokva uz HR 43, preko puta cestice)

Občina

Katastrska občina in številka parcele

Status zemljišča

Opis lokacije

Šumska lokva, dijelom zasjenjena stablima. Pokazatelji kakvoće vode: pH = 7,45; DO = 16,6; PSU = 0,10; T = 7,87 C Zaraštenost lokve je oko 10%. Ispid lokve je u ponikvi mala ponorna zona podno sjtenovitog "zida".

Velikost - dolžina

6

Velikost - širina

4

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

lo

Ograjenost

Lokva nije ograđena

Vegetacija - opis

Sloj drveća i grmlja: Acer monspessulanum (uz lokvu raste vrlo stari i lijepi primjerak ove vrste stabla), Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Quercus pubescens, Juniperus oxycedrus, Phillyrea latifolia, Rosa sp., Hedera helix, Rubus ulmifolius, Cornus mas, Ruscus aculeatus Zeljasto bilje u okolici lokve: Oenanthe pimpinelloides, Muscari botryoides, Helleborus multifidus, Brachypodium sylvaticum, Cyclamen repandum, Lathyrus sp., Taraxacum sp., Colchicum sp., Ranunculus bulbosus, Betonica serotina, Arum italicum, Arum sp.?,Sesleria autumnalis, Geranium lucidum, Carex sp. I., Carex sp. II Mahovine i lišajevi: Neckera sp., Cladonia sp. (s "peharčićima") Na stijenama kod "ponorane zone": Campanula pyramidalis, Asplenimu trichomanes, Mycelis muralis, Thamnobryum

Vegetacija - zaraščenost

Prisotnost živali

Vodene životinje: vodenjaci Lissotriton vulgaris, vodenbuhe, Cyclops, vodeni kornjaši Kopnene životinje: na granama hrasta medunca okruglaste šiške Andricus kolari

Ogroženost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Lokva je nekad služila napajnaju životinja, a sad je uz nju čeka i lokvom se služi divljač

Popisovalec/i

Patrik Krstinić i Marko Randić