Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-24

Datum

2016-01-12

Ime

/

Občina

Krk

Katastrska občina in številka parcele

Batomalj

Status zemljišča

Opis lokacije

Trajna lokva novijeg podrijetla. Smještena u flišnoj udolini okruženoj kršem. Vidljivi su nasipi iskopanog materijala. U blizini su još dvije lokve. Za velikog vodostaja postoji vodena komunikacija između svih triju lokava, a višak vode otječe u dolac koji se nalazi na sjevernom dijelu udoline. Udolinom prolaze ostaci suhozida. Parametri na datum 12.1.2016: - temperatura 9,24°C - pH 8,21 - otopljeni kisik 50,5% - salinitet 0,14‰

Velikost - dolžina

10

Velikost - širina

15

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

Vir napajanja

lo

Ograjenost

/

Vegetacija - opis

Oko lokve se nalaze travnate površine a kamenjar pomalo zarasta u šmriku (Juniperus oxycedrus).

Vegetacija - zaraščenost

Prisotnost živali

- jarebica kamenjarka (Alectoris graeca)

Ogroženost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

- lokva je novijeg podrijetla iskopana da bude pojilište za stoku

Popisovalec/i

Patrik Krstinić