Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-25

Datum

2016-01-12

Ime

/

Občina

Krk

Katastrska občina in številka parcele

Batomalj

Status zemljišča

Opis lokacije

Trajna lokva novijeg pdrijetla iskopana u flišnoj udolini okruženoj kršem. Vide se nasipi iskopanog materijala. U naposrednoj blizini su još dvije lokve. Vjerojatno postoji vodena komunikacija između sve tri lokve za visokog vodostaja, a višak vode otječe u menji dolac na sjeveru. Kroz udolinu prolaze ostaci suhozida. Parametri na datum 13.11.2015: - temperatura 9,24°C - pH 8,21 - otopljeni kisik 50,5% - salinitet 0,14‰

Velikost - dolžina

10

Velikost - širina

5

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

lo

Ograjenost

/

Vegetacija - opis

Oko lokva su travnate površine koje postepeno zarastaju u šmriku (Juniperus oxycedrus).

Vegetacija - zaraščenost

Prisotnost živali

- jarebica kamenjarka (Alectoris graeca)

Ogroženost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Obzirom da je lokva novijeg datuma, iskopana je radi napajanja stoke (ovaca).

Popisovalec/i

Patrik Krstinić