Opis oken in kali

ID okna/kali

HR-50

Datum

2016-02-01

Ime

/

Občina

Krk

Katastrska občina in številka parcele

Poljica, 609/1

Status zemljišča

jd

Opis lokacije

Lokva se nalazi neposredno uz šetnicu cca 30 m udaljena od strog hrasta medunca. Iskopana je u dubokoj crvenici. Parametri na datum 1.2.2016: - temperatura 10,25°C - pH 6,73 - otopljeni kisik 0% - salinitet 0,04 ‰

Velikost - dolžina

10

Velikost - širina

10

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

lo

Ograjenost

/

Vegetacija - opis

- šmrika (Juniperus oxycedrus) - bjelograbić (Carpinus orientalis9 - hrast medunac (Quercus pubescens) - kupina (Rubus sp.) - šipak (Rosa sp.) - pavitina (Clematis alba) - bršljan (Hedera helix) - mrijesnjak (Potamogeton natans)

Vegetacija - zaraščenost

80

Prisotnost živali

- divlje svinje - gambuzije (Gambusia holbrooki)

Ogroženost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

- nekad? - danas pojilište za divljač

Popisovalec/i

Patrik Krstinić