Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-3

Datum

2015-10-30

Ime

Mareke na Barju 2

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 816

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Mareke na Barju 2 (Slika 7) se nahaja severno od vasi Iška Loka v bližini okna Mareke na Barju 1 na GK koordinatah GKX: 462763,76 GKY: 92349,68. Okno se nahaja na južni strani struge potoka Ložca, na robu travnika ob nasipu gradbenega materiala in melioracijskega kanala. Okno ima kroglasto kotanjasto obliko, ki je na sredini zasuta z odpadki. Dimenzija: dolžina 10 m in širina 4,1 m. Voda je v oknu stoječa in prisotna večji del leta, presahne le v času nizkih voda.

Velikost - dolžina

10

Velikost - širina

4.1

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

80

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač