Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-5

Datum

2015-10-30

Ime

Mareke na Barju 4

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 821

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Mareke na Barju 4 (Slika 9) se nahaja severno od vasi Iška Loka na GK koordinatah GKX:462691,67 GKY: 92371,89. Okno se nahaja na zahodni strani potoka Ložca med gozdom in travnikom v bližini okna Mareke na Barju 3 in s potokom ni neposredno povezana. Okno ima kroglasto kotanjasto obliko dimenzije 8 m v dolžino in 6 m v širino. Globina okna je 10 cm. Voda je v oknu stoječa in prisotna le v času visokih voda.

Velikost - dolžina

8

Velikost - širina

6

Velikost - globina

0.1

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

80

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač