Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-6

Datum

2015-10-30

Ime

Mareke na Barju 5

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 821

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okni Mareke na Barju 5 in Mareke na Barju 6 (Slike 10,11 in 12) sta med sabo povezana in se nahajata severno od vasi Iška Loka. Okno Mareke na Barju 5 se nahaja na GK koordinatah GKX: 462666,05 GKY: 92359,25, Mareke na Barju 6 pa na GK koordinatah GKX: 462673,22 GKY: 92350,71. Okni se nahajata na zahodni strani potoka Ložca v manjšem gozdu v medsebojni razdalji približno 5 m, zato jih opisujemo kot enotni sistem. Okni nista neposredno povezani s potokom in imata polkrožno obliko. Dimenzija okna Mareke na Barju 5 znaša v dolžino 14 m, v širino 7 m, dimenzija okna Mareke na Barju 6 v dolžino znaša 8 m in širino 12 m. Voda je v obeh oknih stoječa in prisotna občasno, le v času visokih voda.

Velikost - dolžina

14

Velikost - širina

7

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač