Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-10

Datum

2015-10-30

Ime

Mareke na Barju 9

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 841

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Mareke na Barju 9 se nahaja severno od vasi Iška Loka GK koordinatah GKY: 462509,40 GKY: 92415,11. Okno se nahaja v gozdu z gosto podrastjo na južni strani posušene struge potoka Ložca. Okno ima krožno kotanjasto obliko premera 5 m. Voda v oknu je stoječa in prisotna občasno le v času visokih voda.

Velikost - dolžina

5

Velikost - širina

5

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

Ogroženost

odpadki
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač