Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-12

Datum

2015-10-30

Ime

Mareke na Barju 11

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 842

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Mareke na Barju 11 se nahaja severno od vasi Iška Loka GK koordinatah GKY: 462495,63 GKY: 92352,82. Okno se nahaja v gozdu z gosto podrastjo na južni strani posušene struge potoka Ložca v bližini hiše Iška Loka 56 . Okno je sestavljeno iz dveh oken polkrožne oblike, ki sta med sabo povezana z manjšim kanalom. Okno na južni strani je dolgo 7 m in široko približno 3 m, okno nad njim pa je dolgo 9 m in široko približno 5 m. Voda v oknu je stoječa in prisotna občasno le v času visokih voda.

Velikost - dolžina

9

Velikost - širina

5

Velikost - globina

0.3

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač