Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-13

Datum

2015-10-30

Ime

Mareke na Barju 12

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 1807

Status zemljišča

jd

Opis lokacije

Okno Mareke na Barju 12 se nahaja severno od vasi Iška Loka GK koordinatah GKY: 462501,54 GKY: 92456,11. Okno se nahaja v gozdu z močvirnasto podrastjo na vzhodni strani struge potoka Ložca. Na zahodni strani okna se nahaja tudi melioracijski kanal, vendar okno ni povezano ne s potokom ne s kanalom. Okno je krožne oblike, dimenzije 7 m * 8 m. Voda v oknu je stoječa in prisotna občasno.

Velikost - dolžina

7

Velikost - širina

8

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač