Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-14

Datum

2015-10-30

Ime

Mareke na Barju 13

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 901

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Mareke na Barju 13 se nahaja severozahodno od vasi Iška Loka GK koordinatah GKY: 462446,88 GKY: 92516,58. Okno se nahaja v strugi melioracijskega kanala, ki teče severovzhodno od Iške Loke. Okno ima krožno kotanjasto obliko v kateri je opazen izvir podzemne vode. Dolžina okna znaša 8 m, širina pa med 2 m in 3 m. Globina okna znaša v času nizkih voda približno 20 cm. Voda v oknu je rahlo tekoča in prisotna celo leto.

Velikost - dolžina

8

Velikost - širina

3

Velikost - globina

0.6

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

Prisotnost živali

Ogroženost

za
vpliv_gnojenja
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač