Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-15

Datum

2015-10-30

Ime

Mareke na Barju 14

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 882 in 899

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Mareke na Barju 14 se nahaja severozahodno od vasi Iška Loka GK koordinatah GKY: 462334,64 GKY: 92624,37. Okno se nahaja ob poljski poti v Iški Loki v stari rečni strugi, ki poteka severovzhodno od Iške Loke. Okno ima polkrožno kotanjasto obliko. Dolžina okna znaša 8,5 m širina pa med 1 m in 2,5 m. Voda v oknu je stoječa in prisotna v času visokih voda.

Velikost - dolžina

8.5

Velikost - širina

2.5

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač