Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-17

Datum

2015-11-11

Ime

Matena 1

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 1268

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Matena 1 se nahaja južno od zbirnega centra odpadkov v naselju Matena na GK koordinatah GKX: 461469,90 GKY: 92539,4 . Okno se nahaja v strugi melioracijskega kanala in ima krožno kotanjasto obliko. Dolžina okna znaša 2 m, širina okna pa 1,6 m. V oknu je opazen izvir vode, ki v času nizkih voda presahne. Voda v oknu je rahlo tekoča in prisotna večji del leta.

Velikost - dolžina

2

Velikost - širina

1.6

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

vdl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

40

Prisotnost živali

Ogroženost

vpliv_gnojenja
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač