Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-19

Datum

2015-11-11

Ime

Matena 3

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 1269/2 in 1270/2

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Matena 3 se nahaja jugozahodno od zbirnega centra odpadkov v naselju Matena na GK koordinatah GKX: 461347,68 GKY: 92546,07. V neposredni bližini se nahaja tudi okno Matena 4, ki je z oknom Matena 3 tudi povezan. Okno Matena 3 se nahaja v strugi manjšega melioracijskega kanala, približno 120 m južno od makadamske poti. Okno ima polkrožno obliko dimenzije 2 m * 1m. V oknu je opazen izvir podzemne vode, ki povzroča lepo vidno premeščanje sedimenta v oknu. Globina okna je približno 20 cm. Voda v oknu je tekoča in prisotna celo leto.

Velikost - dolžina

2

Velikost - širina

1

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač