Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-20

Datum

2015-11-11

Ime

Matena 4

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1701 Iška Loka, številka parcele 1270/2

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Matena 4 se nahaja jugozahodno od zbirnega centra odpadkov v naselju Matena na GK koordinatah GKX: 461339,86 GKY: 92535,00. V neposredni bližini se nahaja tudi okno Matena 3, ki je z oknom Matena 4 tudi povezan. Okno Matena 4 se nahaja na travniku približno 10 m zahodneje od melioracijskega kanala. Okno je podolgovate polkrožne oblike dimenzije 7,5 m * 1,3 m. V njem opazimo izvir podzemne vode, globina vode v oknu pa znaša približno 30 cm. Voda v oknu je rahlo tekoča in prisotna celo leto.

Velikost - dolžina

7.5

Velikost - širina

1.3

Velikost - globina

0.3

Prisotnost vode (sklepanje)

cl

Vrsta vode

tv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

80

Prisotnost živali

Ogroženost

vpliv_gnojenja
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač