Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-24

Datum

2015-11-11

Ime

Brest 3

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 1437/2

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Brest 3 se nahaja v gozdu severozahodno od vasi Brest na GK koordinatah GKX: 460429,60 GKY: 92184,05. Okno se nahaja v strani posušeni rečni strugi južno od oken Brest 1 in Brest 2. Okno je krožne oblike dimenzije 2 m. Izvira v oknu ni opaziti in je suh večji del leta.

Velikost - dolžina

2

Velikost - širina

2

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

odpadki
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač