Opis oken in kali

ID okna/kali

IV-26

Datum

2015-11-11

Ime

Brest 5

Občina

Ig

Katastrska občina in številka parcele

KO 1702 Tomišelj, številka parcele 856 in 857

Status zemljišča

zl

Opis lokacije

Okno Brest 5 se nahaja v gozdu na zahodnem delu vasi Brest na GK koordinatah GKX: 460599,59 GKY: 91793,62. Okno se nahaja približno 80 m severno od regionalne ceste Brest – Tomišelj. V neposredni bližini se nahaja tudi okno Brest 4. Obe okni se nahajata v pol zasuti rečni strugi. Okno Brest 5 ima krožno obliko dimenzije 4 m. V njem v šušnih odbobjih ni opaziti izvira, zato sklepamo da je voda prisotna le v času visokih voda.

Velikost - dolžina

5

Velikost - širina

4

Velikost - globina

Prisotnost vode (sklepanje)

ob

Vrsta vode

sv

Vir napajanja

iz

Ograjenost

Okno ni ograjeno.

Vegetacija - opis

Vegetacija - zaraščenost

60

Prisotnost živali

Ogroženost

za
odpadki
zarascenost

Funkcija vodnega habitata (danes in nekoč)

Popisovalec/i

Teja Keršmanc, Timotej Pepelnik, Erazem Kovač